Archifau Misol: Rhagfyr 2013

Y Clonc Mawr – 28 Rhagfawr 2013

Taith gerdded ar gyfer oedolion sy’n dysgu Cymraeg a’r Cymry.
10:15 Cwrdd yn Oriel y Parc Tyddewi i gael clonc a dished.– fydd dim eise talu yn y maes parcio
11:15 Gyrru i Traeth Mawr Tyddewi. Fydd dim lifftiau i gŵn
11:30 Penmaen Dewi. Pob ci ar dennyn. Marce 4 milltir. Dewch â brechdanau.
3:00 Cyrraedd nôl i’r Oriel y Parc Tyddewi i gael clonc a dished.

A walk for adults who are learning Welsh and Welsh speakers.
10.15 Meet in the Oriel y Parc St Davids for a clonc and a cuppa, no need to pay for the car park.
11.15 Drive to Whitesands St Davids. No lifts for dogs
11.30 St Davids Head. Every dog must be on a lead. Approximately 4 miles. Bring sandwiches.
3.00 Arrive back at the Oriel y Parc St Davids to have a clonc and a cuppa

Cyswllt/Contact: Susan Carey – susan.carey@btinternet.com

[Llun gan Y Cloncfeistr.]

CYD Llangrannog – Noson Nadoligaidd

dolig

Pentre Arms, Llangrannog, 7.30pm ymlaen. Dewch ag ychydig o fwyd i’w rannu – bring some food (not too much!) to share.
1af a’r 3edd nos Fercher y mis fel arfer – ond fydd DIM cyfarfod 1/1/14

1st & 3rd Wednesday of the month usually – but there WON’T be a meeting 1/1/14.

Philippa 01239 654561 philippa.gibson@gmail.com

Map: http://tinyurl.com/pentre-arms

Croeso cynnes i bawb – Warm welcome to all

Llun gan Carwyn lloyd Jones.

Côr Meibion yn y Red

cor rygbi

Bydd Côr Clwb Rygbi Aberteifi yn cynnal noson o ganu yn y Llew Coch, gyda digon o win poeth a mins peis i bawb! Yr arweinydd bydd Rhian Medi a Sue Leighton bydd yn cyfeilio. Bydd y cic cyntaf am 7 o’r gloch.

Cardigan Rugby Club’s male voice choir will be holding an evening of festive song in the Red Lion, with plenty of minced wine and mulled pies for everyone. Rhian Medi will be keeping them in order, and Sue Leighton will be the accompanist. Kick-off at 7.00pm.

Blog newydd Bethan

gwanas

Mae Bethan Gwanas wedi dechrau blog newydd am lyfrau plant. Lle da i ffeindio ysbydoliaeth ar gyfer yr Her Darllen Chwech?

Blog newydd ydi hwn, dim byd i wneud efo garddio, ond efo llyfrau, a llyfrau plant yn fwy na dim. Ond mae’n bosib y bydd ambell lyfr ar gyfer oedolion yn stwffio i mewn weithiau – ar gyfer Mam a Dad ac unrhyw fodrybedd neu ewythrod neu neiniau neu deidiau – unrhyw un a deud y gwir, sy’n hoffi llyfrau.

Ond yn fy marn i, mae llyfrau plant yn aml cystal os nad gwell na llyfrau oedolion, ac mae’n gwneud byd o les i bobl dros 18 ddarllen ambell lyfr plant.

Mi fydda i’n son am lyfrau da ar y blog yma, a chofiwch gysylltu os fydd gynnoch chi lyfr rydach chi’n meddwl y byswn i’n ei hoffi.

A new blog by Bethan Gwanas, about Welsh language children’s books. A good place to get inspiration for the 6 Book Challenge?