Blog newydd Bethan

gwanas

Mae Bethan Gwanas wedi dechrau blog newydd am lyfrau plant. Lle da i ffeindio ysbydoliaeth ar gyfer yr Her Darllen Chwech?

Blog newydd ydi hwn, dim byd i wneud efo garddio, ond efo llyfrau, a llyfrau plant yn fwy na dim. Ond mae’n bosib y bydd ambell lyfr ar gyfer oedolion yn stwffio i mewn weithiau – ar gyfer Mam a Dad ac unrhyw fodrybedd neu ewythrod neu neiniau neu deidiau – unrhyw un a deud y gwir, sy’n hoffi llyfrau.

Ond yn fy marn i, mae llyfrau plant yn aml cystal os nad gwell na llyfrau oedolion, ac mae’n gwneud byd o les i bobl dros 18 ddarllen ambell lyfr plant.

Mi fydda i’n son am lyfrau da ar y blog yma, a chofiwch gysylltu os fydd gynnoch chi lyfr rydach chi’n meddwl y byswn i’n ei hoffi.

A new blog by Bethan Gwanas, about Welsh language children’s books. A good place to get inspiration for the 6 Book Challenge?