Tafod Teifi yn Rali’r Cloeon

robin

Buodd Richard Vale, un o diwtoriaid brwd a phert Aberteifi, yn annerch Rali Cymdeithas yr Iaith ddydd Sadwrn. Cewch ddarllen ei anerchiad ar ei flog, Tafod Teifi:

Mae pob un o’r dysgwyr ‘ma yn deall pwysigrwydd yr iaith Gymraeg, ac maen nhw i gyd eisiau dod yn siaradwyr Cymraeg. “W i moyn bod yn gobby yn Gymraeg” meddai rhywun wrtha i yn ddiweddar, a phob lwc iddi.