Côr Meibion yn y Red

cor rygbi

Bydd Côr Clwb Rygbi Aberteifi yn cynnal noson o ganu yn y Llew Coch, gyda digon o win poeth a mins peis i bawb! Yr arweinydd bydd Rhian Medi a Sue Leighton bydd yn cyfeilio. Bydd y cic cyntaf am 7 o’r gloch.

Cardigan Rugby Club’s male voice choir will be holding an evening of festive song in the Red Lion, with plenty of minced wine and mulled pies for everyone. Rhian Medi will be keeping them in order, and Sue Leighton will be the accompanist. Kick-off at 7.00pm.