Y Clonc Mawr – 28 Rhagfawr 2013

Taith gerdded ar gyfer oedolion sy’n dysgu Cymraeg a’r Cymry.
10:15 Cwrdd yn Oriel y Parc Tyddewi i gael clonc a dished.– fydd dim eise talu yn y maes parcio
11:15 Gyrru i Traeth Mawr Tyddewi. Fydd dim lifftiau i gŵn
11:30 Penmaen Dewi. Pob ci ar dennyn. Marce 4 milltir. Dewch â brechdanau.
3:00 Cyrraedd nôl i’r Oriel y Parc Tyddewi i gael clonc a dished.

A walk for adults who are learning Welsh and Welsh speakers.
10.15 Meet in the Oriel y Parc St Davids for a clonc and a cuppa, no need to pay for the car park.
11.15 Drive to Whitesands St Davids. No lifts for dogs
11.30 St Davids Head. Every dog must be on a lead. Approximately 4 miles. Bring sandwiches.
3.00 Arrive back at the Oriel y Parc St Davids to have a clonc and a cuppa

Cyswllt/Contact: Susan Carey – susan.carey@btinternet.com

[Llun gan Y Cloncfeistr.]