Dim Cyd Llangrannog Ddydd Calan!

Fydd dim cyfarfod Cyd Llangrannog ar noson Dydd Calan, 1af o Ionawr. Pennau mawr ymhobman!

There won’t be a meeting of Cyd Llangrannog on the evening of January 1st.

Blwyddyn newydd dda!