Dolenni’r Wythnos

Canu Plygain
Tamaid i aros pryd, i’r rhai sy’n meddwl mynd i’r gwasanaeth plygain ym Mhenbryn nos Sul.

Arfon Gwilym, Robin Huw Bowen, and Sioned Webb sing a traditional plygain carol in Welsh, with an interview in English explaining the tradition.

Michael McCarthy a Ffau’r Llewod…
Yr Athro ieithyddiaeth yn siarad mewn cynhadledd tiwtoriaid. Cyflwyniad yn Gymraeg, testun McCarthy yn Saesneg.

The linguistics professor addresses a Welsh tutors’ conference. Intro in Welsh, McCarthy’s text in English.

Sut i fanteisio ar dechnoleg wrth ddysgu iaith
Cyngor i diwtoriaid ar sut i ddefynddio pethau fel Facebook, Quizlet, Power Point ac yn y blaen.

Advice for tutors (in Welsh) on how to how new fangled technology.

Dim Byd
Does ‘na ddim byd fel Dim Byd.

There’s nothing like Dim Byd, it’s what pausable telly was invented for. No subtitles available, but to be honest, they probably wouldn’t help.