Archifau Dyddiol: 11/01/2014

Cerddwyr Cylch Teifi – 11 Ionawr 2014

Bwlch y Gwynt i Rosebush
Dydd Sadwrn 11 Ionawr
Arweinydd: Dafydd Davies
Cychwyn 10.30 – Taith tua 2 awr, 2.5 milltir
Cwrdd ym Mwlch y Gwynt, ar y Preseli (SN075 322)
Map: http://goo.gl/maps/qAqhi

Dillad: Bydd angen gwisgo dillad cynnes a diddos ac esgidiau cerdded diddos hefyd – bydd yn wlyb dan draed, ac mae’n gallu bod yn oer ar y mynydd!

Y daith: O Fwlch y Gwynt, cerddwn i lawr i’r Tafarn Sinc yn Rosebush a bydd yn bosibl cael lluniaeth yno os dymunwch. Bydd ceir yn Rosebush i gludo’r gyrwyr yn ôl i Fwlch y Gwynt ar ôl y daith ac ar ôl y lluniaeth.

Croeso cynnes i bawb
01239 654561 philippa.gibson@gmail.com


Bwlch y Gwynt to Rosebush
Saturday 11 January
Leader: Dafydd Davies
Start 10.30 – A walk of about 2 hours, 2.5 miles
Meet in Bwlch y Gwynt, on the Preselis (SN075 322)
Map: http://goo.gl/maps/qAqhi

Clothing: You’ll need to wear warm and waterproof clothing and waterproof walking boots too – it will be wet underfoot, and it can be cold on the mountain!

The walk: From Bwlch y Gwynt, we’ll walk down to the Tafarn Sinc in Rosebush and it will be possible to have refreshments there if you wish. There’ll be cars in Rosebush to carry the drivers back to Bwlch y Gwynt after the walk and after the refreshments.

A warm welcome to all. Welsh will be the language of the walk, so if you are beginning to learn you may not be able to follow much of what is said but it is an ideal opportunity to use all the Welsh you have learned and you can ask others to give you the gist – but please try to avoid using ‘English-only’ in any conversation. Diolch.

01239 654561 philippa.gibson@gmail.com