Sioe Jonathan Davies S4C

jonathanTocynnau a bws am ddim 11/3/14

Bwciwch nawr!

Enwau i Philippa erbyn dydd Gwener 31/1/14, os gwelwch yn dda!

Mae gwahoddiad i ddysgwyr Aberteifi a’u ffrindiau i fod yn rhan o’r gynulleidfa ar gyfer recordiad o gyfres newydd Jonathan ar gyfer gemau Chwe Gwlad 2014. Sioe sgwrsio hwyliog (un feiddgar a digywilydd, weithiau) gyda gwesteion o fyd rygbi. Bydd y ffilmio yn stiwdio BBC Cymru, Caerdydd.

Dydd Mawrth 11eg mis Mawrth – Os bydd o leiaf 15 o bobl o Aberteifi (dysgwyr a Chymry Cymraeg), bydd bws ar gael am ddim o’r dref ac yn ôl. Mae rhaid i chi fod dros 16 oed ac yn siaradwyr/dysgwyr Cymraeg. Bydd angen cyrraedd y stiwdio erbyn 18.30 a bydd y sioe yn gorffen erbyn 21.00.

Enwau i Philippa 01239 654561  philippa.gibson@gmail.com. Cyntaf i’r felin!

Jonathan Davies Show S4C

Free Tickets and bus 11/3/14

Book now!

Names to Philippa by  Friday 31/1/14, please!

Cardigan learners and their friends have been invited to be part of the audience for a recording of a new series of Jonathan for the Six Nations games 2014. A fun (and sometimes risqué) chat show with guests from the rugby world. The filming will be in the BBC Cymru studio in Cardiff.

Tuesday 11th March – If there are at least 15 people from Cardigan (learners and Welsh speakers), there will be a free bus from the town and back. You must be over 16 and a Welsh speaker or learner. You must reach the studio by 18.30 and the show will finish by 21.00.

Names to Philippa 01239 654561  philippa.gibson@gmail.com. First come first served!