Noson Santes Dwynwen, Llandudoch – 25 Ionawr 2014

Pryd o Fwyd Santes Dwynwen
Neuadd yr Eglwys Llandudoch
Adloniant gan Esyllt Thomas, Eglwyswrw  (o Only Kids Aloud)

Nos Sadwrn, Ionawr 25ain am 7.00p.m.
Tocyn: £10.00 (yn cynnwys pryd llawn a gwydraid o win)

Cysylltiad: Vanya Constant.

[Llun wedi dwgu yn ddigilwydd o flog ardderchog Elliw Gwawr, Panad a Chacen.]