Cwestiwn yr Wythnos

Mae sawl rhan i’r cwestiwn yr wythnos hon. Cewch ateb un neu fwy o’r rhannau. Mae mwy nag un ateb i Ran 3.

  1. Pwy yw’r dyn yn y llun?
  2. Pwy sy’n gwisgo’r dillad hyn yn yr Eisteddfod Genedlaethol?
  3. Beth yw enw’r person sydd yn y swyddogaeth yna ar hyn o bryd, a beth yw cefndir y person yna?

This week’s question comes in several parts. Feel free to answer one or more parts. Part 3 has more than one answer. I haven’t translated the questions this  time. Google Translate, if you’re stuck.

 

 

 

[Llun: Alan Denney]