Cwestiwn yr Wythnos

Mae sawl rhan i’r cwestiwn yr wythnos hon. Cewch ateb un neu fwy o’r rhannau. Mae mwy nag un ateb i Ran 3.

  1. Pwy yw’r dyn yn y llun?
  2. Pwy sy’n gwisgo’r dillad hyn yn yr Eisteddfod Genedlaethol?
  3. Beth yw enw’r person sydd yn y swyddogaeth yna ar hyn o bryd, a beth yw cefndir y person yna?

This week’s question comes in several parts. Feel free to answer one or more parts. Part 3 has more than one answer. I haven’t translated the questions this  time. Google Translate, if you’re stuck.

 

 

 

[Llun: Alan Denney]

3 sylw ar “Cwestiwn yr Wythnos

  1. 1. Richard?
    2. Archdderwydd.
    3. Christine James yw’r archdderwydd ar hyn o bryd. Mae hi’n y cyntaf menyw yn y swyddogaeth ac y cyntaf dysgwr hefyd. Caeth hi ei geni yn Aberystwyth, caeth hi ei magu yn Nhonypandy a mae hi’n byw yng Nghaerdydd nawr.

Sylwadau ar gau.