Noson yn Tydrath – 4 Chwefror 2014

Noson Merched y Wawr Trefdraeth – noson i ddysgwyr, gyda cwis hwyl a bwyd wedyn.

Nos Fawrth 4/2/14 am 7.30
Festri Bethlehem, Trefdraeth

Croeso cynnes i bawb o bob safon. Cysylltwch â Helen Howells 01437 532606 neu Paddy Davies 01239 820435 os byddwch chi’n mynd.

An evening for Welsh learners, with Newport Merched y Wawr. A quiz followed by refreshments.

Tuesday 4/2/14 at 7.30.

Bethlehem chapel vestry, Newport.

A warm welcome to all learners and friends, at whatever level. Contact Helen Howells 01437 532606 or Paddy Davies 01239 820435 if you’d like to come.