Cardiau Fflach gyda sain

Mae Quizlet erbyn hyn yn gadael i ddefnyddwyr recordio sain ar eu setiau o gardiau fflach.

Dw i wedi dechrau ar y gwaith o recordio sain ar y cardiau ar gyfer Cwrs Mynediad Dwys a Chwrs Sylfaen Dwys, a bydda i’n mynd yn ôl a recordio cymaint ag sy’n bosibl, pan fydd amser ‘da fi.

Byddai adborth yn ddefynddiol. Pa setiau sy’n gweithio gorau gyda’r sain? Pa rai sy ddim mor ddefynddiol? Gadewch neges yn y sylwadau yma, neu ebostio fi, os gwelwch yn dda.

Dyma enghraifft o weithgaredd sy’n defnyddio sain:

 


Quizlet are now allowing their users to record their own sound files with flash cards, which is good news for those of us who use the site to teach and learn languages other than English!

I’ve started including recordings with new cards for  Cwrs Mynediad Dwys and Cwrs Sylfaen Dwys, and will go back and record as much as possible for the already existing material, when I have time.

Some feedback would be useful (and might save me wasting time!) – which cards work best with sound, and which are not so useful?

Please leave a message in the comments below, or email me, if you’re shy.

 

Diolch!