Delyth Wyn a Chlatsobant, 8 Mawrth 2014

delyth

Theatr Byd Bychan yn cyflwno TORRI NAWS, albwm newydd gan Delyth Wyn a Clatshobant

Nos Wener,  7 Mawrth, 8.30pm

Yn ddiweddar mae’r ddau wedi perfformio gyda Dewi Pws, Ryland Teifi a Radwm.

Caneuon Gwerin Traddadiadol, yn ogystal a gwaith newydd gyda blas Rhyngwladol.

Mynediad am ddim.  Drysau a’r bar ar agor am 8yh.

 

Small World Theatr present TORRI NAWS, a new album by Delyth Wyn and Clatshobant.

Delyth and Joe have recently performed with Dewi Pws, Ryland Teifi and Radwm on the Folk/ World music scene.  Join them for a fabulous evening at Small World Theatre and bring your dancing shoes!

Free entrance and albums for sale.  Doors and bar open at 8pm.