Noson Atgofion ac Alawon

Catrin Aur – Aled Hall – Ryland Teifi – Lowri Davies

ac eraill

Noson o werthfawrogiad i’r diweddar Owenna Owen “Mrs Owen Music” a’i cyfraniad arbennig fel athrawes piano am dros hanner canrif.

Capel Glynarthen, 7.30pm, nos Sadwrn 8/3/14.

Mynediad £5 wrth y drws.

Yr elw tuag at Ofal Cancr Marie Curie.

Mwy o fanylion ar wefan y Teifi-Seid.


An evening to commemorate the late Owenna Owen “Mrs Owen Music” and her valued contribution as piano teacher for over half a century.

Glynarthen Chapel, 7.30pm, Saturday 8/3/14

Entry £5 at the door.

Proceeds towards Marie Curie Cancer Care.

More details on the Tivy-Side’s website.