Taith Gerdded Llangrannog

Mae Menter Gorllewin Sir Gâr yn trefnu taith gerdded o amgylch ardal Llangrannog gyda arweinydd profiadol. Cynhelir y daith ar ddydd Sul 16eg Mawrth am 2.00pm yn maes parcio uchaf Llangrannog. Mae’r daith yn addas i siaradwyr a dysgwyr Cymraeg.  Dewch i ymuno â ni am brynhawn anffurfiol.

Taith – ddim mwy na 2 awr
Arweinydd – Dafydd Davies

Cofiwch ddweud wrth bawb. Am fwy o fanylion cysylltwch a’r Fenter.


Menter Gorllewin Sir Gâr is arranging a walk with an experienced guide in the Llangrannog area.

The walk will take place on the 16th March at 2.00pm from the top car park in Llangrannog.  The walk is suitable for Welsh speakers and learners.  Come and join us for an informal afternoon.

Please spread the word.  For more information contact the Menter.

 

[Llun gan Nic.]