Archifau Dyddiol: 21/03/2014

Drama A’r Ddrama: Cwmni Drama Llandudoch

Neuadd Sarnau nos Wener 21/3/14, am 7.30

ac yn Theatr Mwldan 4/4/14 am 7.30

 

Cyfieithiad Gari Nicholas o ‘Play On’ gan Rick Abbott

I ddathlu 25 mlynedd, mae Cwmni Drama Llandudoch yn cyflwyno drama hir sy’n adrodd hanes cwmni drama sy’n ceisio cael drama’n barod i’w pherfformio.  Mae’r cynhyrchydd druan yn gwneud ei orau gyda chriw digon gwantan o actorion, rhai ohonynt yn gweld eu hunain fel sêr disglair, a’r lleill yn cecran ymysg ei gilydd.  Mae’r rheolwr llwyfan a’r dyn sain yn ffaelu’n deg cael popeth at ei gilydd, ac mae awdur y ddrama’n troi lan yn yr ymarferion gyda newidiadau i’r sgript.  Cymaint yw’r dryswch, yn wir, fel nad yw’n syndod o gwbl bod pethau’n mynd yn draed moch, a bod un neu ddau o actorion yn troi at y botel – a does neb yn siŵr iawn ai trasiedi, comedi neu ‘mystery’ yw’r ddrama.  Noson o ddwli yng nghwmni actorion profiadol un o gwmniau mwyaf pobologaidd y gorllewin.

Based on the ‘Play On’ by Rick Abbott, translated by Gari Nicholas

Cwmni Drama Llandudoch celebrates its 25th anniversary with a full length farce about a drama company attempting, against all odds, to put on a play.  Nothing goes right – stroppy actors, harassed director, useless sound technician and an author who insists on changing the script before every rehearsal!  Sounds like more fun from this farce-loving local company.