Noson yn y Clwb Golff

Noson i godi arian i Gymdeithas Athrawon a Rhieni Ysgol T Llew Jones yng Nghlwb Golff Cwmrhydneuadd 29ain o Fawrth am 8 o’r gloch yr hwyr, gyda’r canwr a’r digrifwr Clive Edwards.

Mae’r tocynnau ar werth o swyddfa’r ysgol 01239 654553 neu o’r clwb golff 01239 654933 am £7.50.