Cenhedloedd dan ddyfroedd

Cymru a Nubia. Dwy genedl. Un bennod gyffredin.

Mae Cenhedloedd Dan Ddyfroedd yn daith gerddorol sydd yn cynnwys y gantores Siân James a’r gitarydd Gai Toms ochr yn ochr â Nuba Nour, drymwyr ffrâm traddodiadol o’r Aifft, fydd yn cychwyn yng Nghymru ym mis Mawrth 2014. Byddent yn cydweithio am y tro cyntaf ar gyfer yr hyn sy’n argoeli i fod yn nosweithiau hudolus a diddorol o gerddoriaeth o Gymru a Nubia.  Rhagor…

Archebu sedd ar wefan Theatr Mwldan.

Debuting in Wales in March 2014, Dammed Nations is a music tour featuring singer Siân James & guitarist Gai Toms alongside traditional Nubian frame drummers Nuba Nour from Egypt, collaborating for the first time for what promises to be an enchanting and engaging evening of music from Wales and Nubia.  More…

Book online at Theatr Mwldan.

Ysgol Barddol Cribyn

CYFARFOD CYNTAF YSGOL FARDDOL CEREDIGION – YSGOL CRIBYN – NOS IAU, 6 MAWRTH, 7.30 o’r gloch. CROESO CYNNES I BAWB.

Mae ysgol newydd yn agor yng Nghribyn, Ceredigion. Bedair blynedd wedi i ysgol y pentref gau mi fydd ysgol newydd yn agor yno – ysgol ar gyfer beirdd a darpar feirdd. Medd Delyth Davies, ysgrifennydd y mudiad y tu ôl i’r datblygiad: ‘Ers cau’r ysgol mae Cymdeithas Clotas wedi sicrhau parhad addysg ar gyfer y gymdogaeth gyfan yng Nghribyn a Dyffryn Aeron. Mae sefydlu Ysgol Farddol yn gam pwysig arall yn y gwaith o gadw addysg yn weithgaredd i bawb, nid i athrawon a’u disgyblion o fewn amser ysgol yn unig.’

Wrth sôn am athrawon mae swyddogion Cymdeithas Clotas yn falch iawn iddynt sicrhau gwasanaeth ddau athro barddol o’r safon uchaf, y prifeirdd Tudur Dylan a Mererid Hopwood. ‘Mi fydd y ddau yn gosod seiliau cryf i’r ysgol nid yn unig o ran eu gwybodaeth a’u medrusrwydd o grefft ond hefyd eu profiad wrth sefydlu Ysgol Farddol Caerfyrddin’ medd Delyth.

Er mai yng Nghribyn y lleolir yr ysgol, meithrinfa ar gyfer beirdd Dyffryn Aeron a Cheredigion gyfan fydd Ysgol Farddol Cribyn. Medd Euros Lewis, Cadeirydd Cymdeithas Clotas: ‘Ehangu’r meddwl wrth ehangu’r ffiniau yw’r addysg a gynysgaeddwyd i ni gan Anghydffurfiaeth. Bydd croeso i ddarpar gynganeddwyr o bob oedran a phrofiad yn y fenter gydymaddysgol hon’.

Pam dewis Cribyn ar gyfer Ysgol Farddol? ‘Pam lai’ medd Euros. ‘Dyma gartref un o athrawon beirdd enwocaf canrif Fictoria – Daniel Ddu o Geredigion. Roedd gan athro-fardd arall – Dafis Castell gysylltiadau â’r ardal. Ac yn Nyffryn Aeron – rhwng Cribyn a’r Felin-fach yr oedd gwreiddiau’r prifardd caneuon ysgafn, Idwal Jones.’

‘Gan gofio am Idwal, does dim angen i unrhyw un deimlo’n swil’ medd Euros. ‘Y llinell gyntaf o gynghanedd a sgwennwyd ganddo oedd ‘Cwca reis a Quaker Oats’.’

CYFARFOD CYNTAF YSGOL FARDDOL CEREDIGION – YSGOL CRIBYN – NOS IAU, 6 MAWRTH, 7.30 o’r gloch. CROESO CYNNES I BAWB.

MANYLION PELLACH: Euros Lewis – 07813 173155 / 01570 471500 – ymhol@radiobeca.co.uk / Swyddfa Radio Beca, Uned 2, Bryn Salem, Felin-fach, Dyffryn Aeron, Ceredigion, SA48 8AE

[Llun: Dosbarth Mr Williams, Ysgol Cribyn 1957.]

Pedr a’r Blaidd – 5 Mawrth 2014

Fersiwn Cymraeg o Peter and The Wolf gan Gwyn Thomas, yn cynnwys Dona Direidi o S4C a llais Rhys Ifans .

Theatr Mwldan, Dydd Mercher 5 Mawrth 2014.

Mae seren Cyw (S4C) Dona Direidi (Elain Llwyd) yn ei gwisg aur a phinc a’r rapiau anhygoel yn mynychu perfformaid cynhyrfus. Mae’n mynd i glywed stori hudolus o Rwsia am fachgen bach o’r enw Pedr a’i ffrindau yr aderyn, hwyaden a’r gath; sy’n dod ar draws blaidd milainig yn y goedwig. Bydd ei hanturiaethau yn cael eu hadrodd drwy ddelweddau, geiriau a cherddoriaeth gan 30 o gerddorion o Ensemble Cymru gyda’r seren ffilm Rhys Ifans yn lleisio rhan y Storiwr. Fe fydd y dyluniau gan Marc Vyvyan Jones.

Rhagor o fanylion ar wefan Theatr Mwldan, neu wefan Ensemble Cymru.

 

A Welsh Language performance of Peter and the Wolf

S4C’s Dona Direidi (Elain Llwyd), Wales’ coolest rapper is going to a very special concert. She’s off to hear the magical Russian story about Peter, his friends the bird, duck and cat and their adventures with the Wolf told through images, words and music with the 30 amazing musicians of Ensemble Cymru.

More details on Theatr Mwldan’s website, or from Ensemble Cymru.