Taith gerdded Cwm Tydu – 5 Ebrill 2014

Taith gerdded wedi’i threfnu gan Gymdeithas Edward Llwyd.

Cwmtydu i Wersyll yr Urdd Llangrannog. Tua 4.5 milltir, dringo egnïol allan o Gwmtydu ar lwybr yr arfordir.

Cwrdd yng Ngwersyll yr Urdd, Llangrannog. Rhannu ceir i Gwmtydu yna cerdded yn ôl.

Dechrau 10.30. Dewch â phecyn bwyd. Dim cŵn.

Rhagor o fanylion…


Cymdeithas Edward Llwyd is a Welsh-language naturalist organisation which arranges three guided walks every week throughout the country.