Gwyrain

Diolch i Pete Edwards, Rhydlewis am ei ymateb i “Llun yr Wythnos” yn y cylchlythyr.

Gwyrain neu “Goose Barnacles” ydyn nhw. Yn y canol oesoedd roedd pobl yn gredu bod “gwyddau gwyran” [barnacle geese] yn eu dodi nhw!

Maen nhw’n dod dros y môr o Ogledd Sbaen ynglwm i ddarnau o bren weithiau. Maen nhw’n cael eu hystyried fel danteithfwyd go iawn yn Sbaen a drud iawn ydyn nhw yn y bwytai yno.

Yn Galicia mae dynion ifanc yn yr ardal yn cymryd risgiau enfawr i’w casglu nhw ac i brofi eu hunan fel “boyos go iawn”.