Gwyrain

Diolch i Pete Edwards, Rhydlewis am ei ymateb i “Llun yr Wythnos” yn y cylchlythyr.

Gwyrain neu “Goose Barnacles” ydyn nhw. Yn y canol oesoedd roedd pobl yn gredu bod “gwyddau gwyran” [barnacle geese] yn eu dodi nhw!

Maen nhw’n dod dros y môr o Ogledd Sbaen ynglwm i ddarnau o bren weithiau. Maen nhw’n cael eu hystyried fel danteithfwyd go iawn yn Sbaen a drud iawn ydyn nhw yn y bwytai yno.

Yn Galicia mae dynion ifanc yn yr ardal yn cymryd risgiau enfawr i’w casglu nhw ac i brofi eu hunan fel “boyos go iawn”.

Un sylw ar “Gwyrain”

  1. Diddoral iawn Pete.
    Rwyf yn cofio gweld Gwyrain ar draeth Llangrannog rhai blynyddau yn ol, yn tyfu dros darn o bren. Roedden nhw yn rhyfedd iawn, ond hardd hefyd.

    Sue Brown, Cilgerran.

Sylwadau ar gau.