Cwrs Pasg Hwlffordd

23 i 25 Ebrill 2014

Coleg Penfro, Hwlffordd

9.30 – 15.30

 

Methu ffeindio rhagor o fanylion arlein hyd yn hyn. Cysylltwch â’r Ganolfan CiO yn Abertawe?

Top tip gan Maia, o’r dosbarthiadau yn Aberteifi:

Sneb arall sy’n wneud hyn, ond: un peth gwych am y cwrs ‘ma yw eu bod nhw’n cynnal cantîn. Cewch chi ginio poeth neu salad am lai na dwybunt! Mae’n anhygoel. Lle neis i’w fwyta hefyd.

 

Can’t find any more details online yet. Contact the WfA Centre in Swansea?

Top tip from Maia, in two of our Cardigan classes:

Nobody else ever does this, but: one great feature of courses there is they run the canteen. You can get a great hot dinner or salad for about two quid! It’s amazing. Nice place to eat it too.