Clonc Mawr – Carn Ingli

Clonc Mawr – 26/4/14 – Carn Ingli
 
Marce 7 milltir, gyda chamfeydd/ about 7 miles with stiles
 
Maes parcio yn Trefdraeth cost £1/Car park in Newport cost £1 
 
10:30 Cwrdd yn Y Llew Aur ,Trefdraeth i gael dished/Meet in The Golden Lion, Newport for a cuppa
 
11.15 Dechrau.   Pob ci ar dennyn.  Picnic ar y ffordd.  Dewch â brechdanau./Start. Every dog on a lead.  Picnic on the way. Bring Sandwiches