Noson yn Efailwen

Mae Menter Iaith Sir Benfro a Menter Gorllewin Sir Gâr yn dod at ei gilydd i gynnal noson wahanol yng Nghaffi Beca, Efailwen ar Nos Wener, 2 Mai am 7 o’r gloch.

Teitl y noson yw “Noson yng nghwmni Dau Hen Ben “ a’r ddau “hen ben” yw Chris Jones (Tywydd S4C) a Iola Wyn. Bydd y noson yn cynnwys cwis, storiau, sesiwn holi ac ateb a lot o hwyl. Bydd gwobr i’r tîm buddugol a’r tocyn yn £10 a hynny’n cynnwys pryd o fwyd (un cwrs) a gwydraid o win neu ddiod meddal ac yn £5 i blant o dan 12 oed. Mae’n noson felly fydd yn addas i bawb, felly edrychwn ymlaen at eich gweld ar y noson.

Rhagor o fanylion ar y poster…