Y Negesydd

Cynigion arbennig i ddysgwyr

Cynigion arbennig i ddysgwyr a’u ffrindiau, a’r Cymry sy’n helpu yn y dosbarthiadau:

1. Tocyn am £8, sef pris ysgolion (yn lle £11 neu £10). Bydd rhaid bwcio eich tocyn eich hunan, gan ddweud eich bod yn rhan o grŵp Philippa i gael y pris arbennig.

2. Sesiwn o drafodaeth ar gyfer dysgwyr a’u ffrindiau am ddim gan y Theatr Genedlaethol neu gyda Caryl Lewis. Enwau i Philippa (01239 654561 philippa.gibson@gmail.com ) achos bydd rhaid i ni ddweud faint o bobl fydd yn mynd i’r sesiwn hwn.

Y stori

Hanes cymuned fechan a chlos yng nghefn gwlad Ceredigion yw Y Negesydd. Mae’r stori yn troi o amgylch merch o’r enw Elsi a hanes ei bywyd hi. Mae Elsi’n clywed lleisiau gan y meirw ers yn blentyn, ac mae’r ddrama yn adrodd hanes ei pherthynas â’r gymuned, ei thad, ei chariad cyntaf (Ifan) a thrigolion y fro, wrth i’r cymeriadau heneiddio ac wrth i’r gymuned foderneiddio.
Mae’r ddrama yn mynd â ni ar daith trwy fywyd Elsi, yn blentyn tan ei bod yn ei ugeiniau.

The story
Y Negesydd is the story of a young woman from mid-Wales. The story focuses on the life of Elsi, haunted by voices of the dead since her childhood. The play follows Elsi’s relationship with her father, her first love (Ifan) and the local community as the characters age and their community faces the challenges of modern life.
The play tracks the life of the lead character Elsi from youth through to adulthood.

Fideo hyrwyddo (promote) Y Negesydd (sbŵci iawn!)
https://www.youtube.com/watch?v=_z8WiHesyfM&feature=youtu.be

Diwrnod yn mywyd Aled Pedrick, actor yn Y Negesydd, yn siarad am yr ymarferion
https://www.youtube.com/watch?v=0NwNTzZ3_4U

Cyfweliad â Gwyn Eiddior, Cynllunydd Set Y Negesydd.
http://theatr.wordpress.com/2014/04/28/holi-gwyn-eiddior-cynllunydd-set-y-negesydd/

Lleisiau Tregaron – pobl Tregaron yn siarad yn Saesneg am iaith ac acen Tregaron – eitha diddorol! http://sounds.bl.uk/Accents-and-dialects/BBC-Voices/021M-C1190X0041XX-2101V0

Tafodiaith
Mae’r gwahaniaeth o fewn tafodieithoedd yn ymddangos trwy
ynganiad yn ogystal â geirfa, a hefyd gyda pwyntiau gramadegol. Er enghraifft: ystyriwch y cwestiwn “Ydych chi eisiau paned o de?” Yn y gogledd byddai hyn fel arfer “Dach chi isio panad?” tra yn y canolbarth byddai “Ych moyn dishgled?” yn fwy tebygol.

Dialect

The differences in dialect are marked in pronunciation and vocabulary but also in minor points of grammar. For example: consider the question “Do you want a cup of tea?” In the north this would typically be “Dach chi isio panad?” while in mid Wales it would be more likely “Ych chi’n moyn dishgled?”

Engrheifftiau
Mae’r ddrama wedi lleoli yn ardal Dyffryn Aeron. O ganlyniad mae’n defnyddio tafodiaith y canolbarth. Dyma rai engrheifftiau o’r gwahaniaethau mewn tafodiaith ynghyd ag engrheifftiau o leisiau’r actorion.

Examples

The play has been set in the Aeron Valley and as a result references the local dialect of mid rural Wales. Below are some examples of the dialect along with examples of the actors’ voices.

Cymraeg safonol: Tafodiaith:
Oer Ôr
Gallaf ymadael? Wy’n cael mynd?
Gallu Geller
Eisiau Ise
Dw i ddim yn gwybod Wi’m yn gwybod

 

Noder: mae copi o’r sgrip gyda Philippa, os oes diddordeb gyda rhywun.

N.B. Philippa’s got a copy of the script, if anyone’s interested.