Cyngerdd Pontgarreg – Côr Glannau Ystwyth

molawd

Dewch i fwynhau noson Gymraeg (gyda thipyn bach o Saesneg hefyd!)

Cyngerdd wedi’i drefnu gan Ferched y Wawr Bro Cranogwen. Croeso cynnes i bawb

Neuadd Goffa Pontgarreg

Nos Wener 9fed mis Mai am 7.30y.h.

Côr Glannau Ystwyth

£5.00 (plant £1)

Elw at Ambiwlans Awyr Cymru

Cadeirydd y Noson – Eirian Griffiths, Treddafydd

Rhagflas ar iTunes

 

Come and enjoy a Welsh evening (with a little bit of English too!)

A concert organized by Merched y Wawr Bro Cranogwen.

A warm welcome to all.

Pontgarreg Memorial Hall

Friday 9th May at 7.30pm

Glannau Ystwyth Choir

£5.00 (children £1)

Proceeds to Air Ambulance Cymru

Hon. Chair – Eirian Griffiths, Treddafydd

Preview on iTunes