Sir Benfro’r Mabinogion

Mai 28ain, 7.30 y.h., Neuadd yr Hen Ysgol, Trewyddel

Darlith gan Yr Athro Sioned Davies, Adran y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd

Teitl: Sir Benfro’r Mabinogion

Ai tirlun Sir Benfro oedd yr ysbrydoliaeth ar gyfer hud a lledrith y Mabinogion?

Mae Sioned Davies wedi bod yn ddarlithydd ym Mhrifysgol Caerdydd yn Adran y Gymraeg ers 1979 ac yn Bennaeth ac Athro’r Gymraeg yno ers 1998. Mae ganddi ddiddordeb arbennig mewn llenyddiaeth Gymraeg ganoloesol ac wedi cyhoeddi llu o erthyglau ar arddull ein chwedlau canoloesol, gan gynnwys chwedlau’rMabinogion. Yn 2007, cyhoeddodd gyfieithiad newydd sbon (i’r Saesneg) o holl chwedlau’rMabinogion gyda Gwasg Prifysgol Rhydychen.

Gallwch archebu tocynau ar lein trwy glicio fan hyn.

Poster