Taith i Sir Benfro

Dydd Sadwrn 14 Mehefin 2014

Dirwnod allan i ddysgwyr Ceredigion

Dewch â chamera i dynnu lluniau o’r daith. Hefyd bydd yn ofynnol i chi ysgrifennu adroddiad byr a/neu gapsiwn i’r llun.

Dim ond un bws, felly y cyntaf i’r felin.

Bws yn codi yn Aberystwyth, Aberaeron ac Aberteifi, ac ymweld â Chanolfan Bywyd Gwyllt Cilgerran, Castell Henllys ac Eglwys Gadeiriol Tyddewi, gyda swper yn Llys y Fran.

Manylion llawn yma, neu gysylltwch â Meryl Evans, ciowfa@ceredigion.gov.uk 01545 572 715

Saturday 14 June 2014

Trip to Pembrokeshire for Ceredigion learners

Bring a camera to take photos of the trip. You will also be required to write a short report and/or caption for the picture.

Only one bus, so first come, first served.

The bus will pick up in Aberystwyth, Aberaeron and Cardigan, and visit Cilgerran Wildlife Centre, Castell Henllys and St David’s Cathedral, with supper in Llys y Fran.

Full details here, or contact Meryl Evans, ciowfa@ceredigion.gov.uk 01545 572 715

 

 

Llun “Roof, St Davids Cathedral” gan dachalan.

Cerddwyr – Cwm Alltcafan

Ypdêt – lluniau gan Howard Williams ar Flickr – diolch Howard!

"Cwm Alltcafan" - cerdd T.Llew Jones a llun gan Eirian Evans
“Cwm Alltcafan” – cerdd T.Llew Jones a llun gan Eirian Evans

Cerddwyr Cylch Teifi
14eg Mehefin
Cwm Alltcafan, ardal Pentre-cwrt

Arweinwyr: Clem a Valmai Lewis

Cwrdd am 10.30 ym Maes Parcio Tafarn Plas Parke ym Mhentre-cwrt (SN386 386) (Cod post SA44 5AX)
.
Map – cliciwch yma: http://goo.gl/maps/z1Eft

Y Daith: 3 milltir hamddenol. Fydd dim llawer o ddringo, ac mae’r tir yn iawn o ran cerdded ar y cyfan, er bod un man eithaf gwlyb. Byddwn yn gweld y bont, cerdded i lawr i’r hen reilffordd, croesi’r cwm, cerdded trwy ddolydd a dod yn ôl ar lôn fferm.

Wedi’r daith: bydd yn bosibl cael lluniaeth mewn man cyfagos i’r rhai sydd eisiau.

Croeso cynnes i bawb

01239 654561 philippa.gibson@gmail.com
_______________________________________
Cerddwyr Cylch Teifi Walkers’ Group
14th June
Cwm Alltcafan, Pentre-cwrt area

Leaders: Clem a Valmai Lewis

Meet at 10.30 in the car park of Plas Parke pub, in Pentre-cwrt (SN386 386) (post code SA44 5AX)
.
Map – click here: http://goo.gl/maps/z1Eft

The walk: 3 leisurely miles. There will not be a lot of climbing, and the ground is good for walking on the whole, although there is one quite wet place. We’ll see the bridge, walk down to the old railway, cross the valley, walk up through meadows and return on a farm track.

After the walk: it will be possible to have refreshments somewhere close by for those who wish.

A warm welcome to all. Welsh will be the language of the walk, so if you are beginning to learn you may not be able to follow much of what is said but it is an ideal opportunity to use all the Welsh you have learned and you can ask others to give you the gist – but please try to avoid using ‘English-only’ in any conversation. Diolch.

01239 654561 philippa.gibson@gmail.com