Archifau Dyddiol: 11/07/2014

Galwch Acw – ac ennill £300!

Cyfle i ddysgwyr Canolradd / Uwch i gymryd rhan yng nghyfres deledu ‘Galwch Eto’

Mae S4C yn ffilmio cyfres newydd o ‘Galwch Acw’ – cyfres goginio i ddysgwyr gydag Ioan Talfryn wrth law i helpu gyda’r iaith a’r coginio! Maen nhw’n chwilio am ddysgwyr Canolradd / Uwch yn y Canolbarth, gan obeithio ffilmio’r gyfres nesaf yn ein hardal ni. Maen nhw’n talu £300 i’r dysgwyr am gymryd rhan. 

Byddan nhw’n dechrau ffilmio yn yr hydref, ond maen nhw eisiau ffeindio pobl ym mis Gorffennaf (nawr!).

Gallwch chi weld enghraifft o’r rhaglen ar YouTube.

Os oes diddordeb gyda chi, cysylltwch â:
Ffion Jones: ffion-jones@fflic.com / 029 20 671500

Gwthio dy big i mewn

Nodyn gan Richard Vale:

Roedd y sesiwn cyntaf yn llwyddiant. Mi ddaeth 11 o bobl – y rhan fwyaf ohonynt ar lefel Uwch 1 + 2 – ond rhai o ddosbarthiadau Canolradd. Bydd y sesiynau’n dilyn yr un patrwm bob tro, sef:

1. Sgwrs anffurfiol mewn grwpiau bach

2. Trafod “pwnc y dydd” (‘Y celwyddau mae rhieni’n dweud wrth eu plant’ roedd y pwnc heddiw)

3. Canu gwerin – roedd gyda ni ddwy gitar a banjo. ‘Defaid William Morgan’ a ‘Si hei lwli’ oedd y caneuon.

A fyddech cystal lledaenu’r gair o.g.y.dd.

Byddwn ni’n cwrdd am y tro nesaf am 11 o’r gloch ar ddydd Iau, y 24ain o Orffennaf, yng Nghaffi Emlyn, Tanygroes.

Croeso cynnes i bawb.

Richard


Sesiwn nesaf – 4 Medi 2014