Galwch Acw – ac ennill £300!

Cyfle i ddysgwyr Canolradd / Uwch i gymryd rhan yng nghyfres deledu ‘Galwch Eto’

Mae S4C yn ffilmio cyfres newydd o ‘Galwch Acw’ – cyfres goginio i ddysgwyr gydag Ioan Talfryn wrth law i helpu gyda’r iaith a’r coginio! Maen nhw’n chwilio am ddysgwyr Canolradd / Uwch yn y Canolbarth, gan obeithio ffilmio’r gyfres nesaf yn ein hardal ni. Maen nhw’n talu £300 i’r dysgwyr am gymryd rhan. 

Byddan nhw’n dechrau ffilmio yn yr hydref, ond maen nhw eisiau ffeindio pobl ym mis Gorffennaf (nawr!).

Gallwch chi weld enghraifft o’r rhaglen ar YouTube.

Os oes diddordeb gyda chi, cysylltwch â:
Ffion Jones: ffion-jones@fflic.com / 029 20 671500