Gwthio dy big i mewn

Nodyn gan Richard Vale:

Roedd y sesiwn cyntaf yn llwyddiant. Mi ddaeth 11 o bobl – y rhan fwyaf ohonynt ar lefel Uwch 1 + 2 – ond rhai o ddosbarthiadau Canolradd. Bydd y sesiynau’n dilyn yr un patrwm bob tro, sef:

1. Sgwrs anffurfiol mewn grwpiau bach

2. Trafod “pwnc y dydd” (‘Y celwyddau mae rhieni’n dweud wrth eu plant’ roedd y pwnc heddiw)

3. Canu gwerin – roedd gyda ni ddwy gitar a banjo. ‘Defaid William Morgan’ a ‘Si hei lwli’ oedd y caneuon.

A fyddech cystal lledaenu’r gair o.g.y.dd.

Byddwn ni’n cwrdd am y tro nesaf am 11 o’r gloch ar ddydd Iau, y 24ain o Orffennaf, yng Nghaffi Emlyn, Tanygroes.

Croeso cynnes i bawb.

Richard


Sesiwn nesaf – 4 Medi 2014