Cyngherddau Dydd Mawrth Sant Ina

Bydd cyfres o gyngherddau yn ystod mis Awst yn Eglwys Llanina, ger Cei Newydd:

 • Dydd Mawrth 5ed Awst
  Cawl Awst – Hen Gerddoriaeth Gymreig ar y ffidl a’r delyn, yng nghwmni Elsa Davies a Ceri Owen-Jones

 • Dydd Mawrth 12fed Awst
  Cerddoriaeth Noson o Haf gyda Cherddorfa Siamber Teifi, Helen Jefferson, Jennie Frost a Nick Heath. Cerddoriaeth gan Handel, Mozart, Elgar a Debussy
 • Dydd Mawrth 19eg Awst
  Cyngerdd Côr Cei, côr cymunedol Cei Newydd, er lles y RNLI.
 • Dydd Mawrth 26ain Awst
  Taith Fawr Ewrop, cerddoriaeth o bedair ganrif a phedwar ban y cyfandir, gyda Jennie Frost ar y piano a Tony Frost yn sgwrsio (yn Saesneg)

 

There will be a series of concerts in St Ina’s Church, near New Quay, on Tuesdays throughout August:

 • Tuesday 5th August
  Cawl Awst – traditional Welsh music on fiddle and harp, with Elsa Davies and Ceri Owen-Jones
 • Tuesday 12th August
  Music for a Summer Evening with Teifi Chamber Orchestra, Helen Jefferson, Jennie Frost and Nick Heath. Music by Handel, Mozart, Elgar and Debussy
 • Tuesday 19th August
  Songs of Home and Harbour, with Côr Cei, the New Quay community choir, proceeds to the RNLI
 • Tuesday 26th August
  Grand Tour of Europe, twenty countries and four centuries pf classical music , with Jennie Frost (piano) and relaxed commentary by Tony Frost

 

 

Llun gan Old Bloke ar Flickr.