Marchogaeth i Bobl ag Anabledd

(“Gwaith cartre” gan Judith o Gwm Gwaun yw’r isod. Cofiwch bod croeso i chi ddefynddio’r blog i ymarfer eich Cymraeg fel, ac i hybu achosion da yr un pryd!)

Pleidleisiwch dros “North Pembrokeshire and Cardigan Riding for the Disabled”!

Mae’r grŵp “North Pembrokeshire and Cardigan RDA” wedi cyrraedd y rhestr fer am Gronfa Gymunedol Lloyds Bank yn Aberteifi. Mae rhaid iddyn nhw gael cymaint o bleidleisiau â phosib er mwyn ennill £3,000. Dych chi’n gallu eu helpu nhw trwy bleidleisio drostyn nhw:

· Ar-lein – clicwch fan hyn!

· Ym Manc Lloyds – gofynwch i arwyddo’r ffurflen wrth y ddesg

· Defnyddio ffôn symudol – tecstiwch “VOTE FCG” i 61119

· Ar Twitter gan ddefnyddio #COMMFUNDFCG

Hefyd wnewch chi basio hwn ymlaen at ffrindiau neu glybiau sydd efallai â ddiddordeb. Bydd y pleidleisio’n gorffen erbyn 10fed o Hydref.

Dw i wedi bod yn wirfoddolwr gyda’r grŵp ers pedair blynedd felly dw i wedi gweld dros fy hunan y gwaith gwych maen nhw’n gwneud gyda plant ac oedolion ag anableddau. ‘Sen ni’n ennill, byddai’n helpu ni i ddarparu gwersi marchogaeth a chyfleoedd i gystadlu trwy y flwythyn nesa i gyd yn ysgol marchogaeth Maesyfelin ym Mridell. Mae hwn yn eu helpu nhw gyda iechyd corfforol a meddyliol gan farchogaeth a chael hwyl gyda cheffylau.

Mae’r llun uchod yn dangos ein “grŵp top” ym Mhencoed ar ôl y Pencampwriaeth Rhanbarthol y llynedd.