Cymdeithas Maes a Môr

Cynhelir cyfarfod nesaf y Gymdeithas Hanes nos Lun nesaf, 19 Ionawr yn Neuadd Ffostrasol am 7.30yh pan fydd Dyfed Elis-Gruffydd yn rhoi cyflwyniad i ni i’w gyfrol ddiweddaraf ‘100 o Olygfeydd Hynod Cymru’.  Mae’r gyfrol hon yn un arbennig ac rydym yn falch iawn fod Dyfed wedi cytuno dod aton ni i’w thrafod ymhellach. Rwy’n amgáu rhaglen gweddill y tymor hefyd gan estyn croeso cynnes i bawb i’r cyfarfodydd i gyd.
 
·         19 Ionawr: Cyflwyniad gan Dyfed Elis-Gruffydd i ‘100 o Olygfeydd Hynod Cymru’
·         16 Chwefror: Darlith gan Iwan Michael Jones, ‘John Thomas y Ffotograffydd’
·         16 Mawrth: Darlith gan Dr David Jenkins (Amgueddfa Genedlaethol y Glannau – testun i ddod)
·         20 Ebrill: Darlith gan Aled Eurig ‘Gwrthwynebwyr Cydwybodol y Rhyfel Mawr’
·         18 Mai: Darlith gan Elvey Macdonald (Y Wladfa – testun i ddod) 7.30pm
Mae gennym hefyd gyfarfodydd bach ‘Clonc’ yn Ffostrasol unwaith y mis, fel arfer ar y 3ydd dydd Mercher am 2.00 y prynhawn.  Er gwybodaeth rwy’n amgáu Rhaglen Clonc Ion-Mai 2015.  Fe welwch fod y cyfarfod cyntaf Ddydd Mercher nesaf, 21 Ionawr am 2.00 yn Nhafarn Ffostrasol.  Kathleen Hyde fydd y wraig wadd yn siarad am ei phrofiadau yn gweithio fel milfeddyg.  Croeso cynnes i chi hefyd i’r cyfarfodydd hyn.  
 
·         21 Ionawr: Tafarn Ffostrasol, ‘Atgofion Milfeddyg’, Kathleen Hyde
·         19 Chwefror: Tafarn Ffostrasol (Prynhawn Iau),‘Downton Abbey Dyffryn Teifi’, Gerwyn Morgan
·         18 Mawrth: Tafarn Ffostrasol, ‘Cadw’n ystwyth’ gyda Ann Harris a Rita Llwyd,
·         15 Ebrill: Neuadd Ffostrasol, ‘Dysgu Cymraeg yn Sarawak’, Digby Bevan
·         20 Mai: i’w drefnu