Cymdeithas Fforddolion Dyfed

Rhaglen Cymdeithas Fforddolion Dyfed

Man cyfarfod: Canolfan Ddysgu Gymunedol y Preseli, Crymych

Amser: 7.30yh.

Ysgrifennydd: Y Parch. Islwyn Selby

Tâl: £10 am y flwyddyn

Cymdeithas Cymraeg i drafod hanes, llenyddiaeth a phynciau eraill, sy’n addas i ddysgwyr profiadol – croeso cynnes i bawb.

A Welsh society discussing history, literature and other topics, suitable for more experienced learners.
Hydref 16 (nos Iau)
Darlith Flynyddol Gŵyl Bro Preseli
Darlithydd: Hywel Gwynfryn
Atgofion Darlledu er 1964

Tachwedd 14
Twm Carnabwth: Arwr neu Ddihiryn?
Darlithydd: Hefin Wyn

Rhagfyr 5
Dysgu Cymraeg yn Sarawak
Sgwrs gan Digby Bevan

Ionawr 9
Coed
Anerchiad gan Mrs Margaret Hughes

Chwefror 6
Profiadau
Siaradwr gwadd: Mr Huw John