Dysgwyr yn y Dwrgi

dwrgiMae ail rifyn y Dwrgi, papur bro Aberteifi, newydd gael ei gyhoeddi, ac mae’n llawn o bethau gan bobl sy’n dysgu Cymraeg yn y dre.

Cewch ddarllen y gerdd gan Elizabeth Jones a enillodd Cadair y Dysgwyr iddi yn Eisteddfod Genedlaethol Llanelli, dysgu am hanes Bragdy Mantle gan CAMRAwraig Mary Galliers, ac mae erthygl ddifyr iawn ar “bolyphenols planhigion” gan Gaynor Bussell.

Cipiwch eich Dwrgi nawr, o siop Awen Teifi yn y stryd fawr.

dwrgi mast

The second issue of Y Dwrgi, Cardigan’s new papur bro*, has just been published, and is full of items by people who are learning Welsh in the town.

You can read Eilzabeth Jones’ chair winning poem Yr Arwr, find out about the Cardigan’s new Mantle brewery from CAMRAwoman Mary Galliers, and there’s an interesting article on “plant polyphenols” by Gaynor Bussell.

Catch your Dwrgi now, from Awen Teifi in the High Street.
* Don’t know what a papur bro is? Click here for a primer.