Archifau Misol: Tachwedd 2014

Bois y Frenni

1 Tachwedd CYNGERDD GAN YR ENWOG BOIS Y FRENNI, Gwesty Gellifawr, Trefdraeth

 

Helpwch codi arian i Alzheimers yn Sir Benfro, a mwynhau noson o hwyl gyda Bois y Frenni.  Bydd y criw’n cyflwyno sioe arbennig ac unigryw.

Caeth Bois y Frenni eu geni yn ardal  Crymych yn ystod yr ail ryfel byd ac maen nhw’n dal i fynd gyda’r cenhedlaeth cyfredol o berfformwyr.

Mae’r sioe yn llawn o ganeuon a jôcs a dych chi’n siŵr i gael noson dda iawn.

Yn eu geiriau eu hunain …

Pwy sydd yma ger eich bron,
Bois y Frenni, cwmni llon.
Pwy sydd yma i rhoi can?
Bois y grug ar adar man!

Chwerddwch nes bo stwmog chi yn jwmpo lan a lawr
Chwerddwch gyda BOIS Y FRENNI FAWR! 

Mae’r cyngerdd wedi cael ei drefnu gan Rocesi’r Fro, grŵp o fenywod Cwm Gwaun, sy’n codi arian i elusennau lleol.  Anne Davies, o dîm gŵr a gwraig Gellifawr, bydd Llywydd y Noson – ac maen nhw’n wedi bod yn hael iawn i roi’r gwesty am ddim am y noson.

Tocynnau i gael ar y drws, neu allwch chi ffonio 01348 881423 a bwcio.  Gwerth dda iawn am £5 i oedolyn, £3 i blant 11 – 16, a phlant dan 11 am ddim.

 

 

1st November CONCERT WITH THE FAMOUS BOIS Y FRENNI, Gellifawr Hotel, Newport

Help raise money for Alzheimers in Pembrokeshire and enjoy a great evening with Bois y Frenni. The band was originally formed in the Crymych area during the second world war and continues to this day with the current generation of performers. Their special and unique show is full of songs and jokes and you are sure to have a fantastic evening.

In their own words …
Pwy sydd yma ger eich bron,
Bois y Frenni, cwmni llon.
Pwy sydd yma i rhoi can?
Bois y grug ar adar man!
Chwerddwch nes bo stwmog chi yn jwmpo lan a lawr
Chwerddwch gyda BOIS Y FRENNI FAWR!

The concert has been organised by Rocesi’r Fro, a group of women in Cym Gwaun who raise money for local charities. Mres Anne Davies, of the husband and wife team who own Gellifawr, is President of the evening – and they have generously given us use of the hotel for free.

Tickets are available at the door or you can book by telephone – 01348 881423. Good value at £5 for adults, £3 children 111 – 16 and free for children under 11.