Drama’r Ddrama, Llandudoch

Wedi’i chanslo – sori!

Cwmni Drama Llandudoch yn perfformio’r gomedi ‘Drama’r Ddrama’ Tachwedd 21 yn Neuadd Llandudoch am 7.30.