Archifau Misol: Rhagfyr 2014

Parti Nadolig CYD Llandysul

Ymunwch â ni ar gyfer cinio yng Ngwesty’r Porth ar Nos Iau 18 Rhagfyr, 7yh.

Byddwn ni archebu bwyd ar y noson ond allech chi gadewch i mi wybod os ydych yn dod erbyn dydd Mercher 9 Rhagfyr gan fod angen i archebu bwrdd?

Hefyd, gall unrhywun yn arwain ni mewn canu carolau? Gadewch i mi wybod!

 
Please join us for dinner at the Porth Hotel on Thursday 18 December, 7pm.

Order food on the night, but could you let me know if you are coming by Wednesday 9 December as we need to book a table?

Also, can anyone lead us in some carol singing? Let me know!

Sesiynau bach Tanygroes

Sesiynau bach Caffi Emlyn, Tanygroes, gyda Richard Vale

Cymdeithasu a chanu dros baned a chacen. Bydd popeth yn Gymraeg, wrth gwrs! Croeso cynnes i bawb – dysgwyr ar bob lefel yn ogystal â Chymry Cymraeg.

Bob mis drwy’r gaeaf a’r gwanwyn.

Y sesiwn nesaf: 17/1/15, 2 – 4yp.

Cerddorion: Frank ac Eiri Thrasher (gitar a banjo), Pete Edwards (gitar/piano), Barbara Bennett (telyn/ffliwt) ac Helen Blackburn (ffidil), ond efallai y bydd sawl un arall yn ymuno â ni yn y dyfodol (mae yna sôn am Dewi Pws hyd yn oed).

Mynediad am ddim, ond disgwylir i bawb brynu lluniaeth.

Richard Vale: richard_vale1@yahoo.com