Archifau Dyddiol: 12/12/2014

Sesiynau bach Tanygroes

Sesiynau bach Caffi Emlyn, Tanygroes, gyda Richard Vale

Cymdeithasu a chanu dros baned a chacen. Bydd popeth yn Gymraeg, wrth gwrs! Croeso cynnes i bawb – dysgwyr ar bob lefel yn ogystal â Chymry Cymraeg.

Bob mis drwy’r gaeaf a’r gwanwyn.

Y sesiwn nesaf: 17/1/15, 2 – 4yp.

Cerddorion: Frank ac Eiri Thrasher (gitar a banjo), Pete Edwards (gitar/piano), Barbara Bennett (telyn/ffliwt) ac Helen Blackburn (ffidil), ond efallai y bydd sawl un arall yn ymuno â ni yn y dyfodol (mae yna sôn am Dewi Pws hyd yn oed).

Mynediad am ddim, ond disgwylir i bawb brynu lluniaeth.

Richard Vale: richard_vale1@yahoo.com