Cymdeithas Cymrodorion Aberteifi a’r Cylch

Tymor 2014 – 2015


Nos Fercher, 11 Chwefror  2015

Y Parchg Ddr Geraint Tudur, Bangor
“Cymeriad hynod Howell Harris”
Festri Capel Bethania, Aberteifi, 7.30yh

Nos Wener, 27 Chwefror
Cinio’r Tair Cymdeithas tan ofal Cylch Cinio Teifi
Gwesty’r Cliff, Gwbert, 7.00 am 7.30yh
Adloniant: Bois y Gilfach, Derwen Gam

Nos Sul, 1 Mawrth 2015
Oedfa Gŵyl Ddewi yng ngofal Merched y Wawr Aberteifi
Capel Mair, Aberteifi am 6.00yh
Pregethwr gwadd: Miss Beti Griffiths, Llanilar

Nos Fercher,  11 Mawrth 2015
Dr Bleddyn Owen Huws, Tal-y-bont
“T.H.Parry-Williams, Y Gwrthwynedydd Cydwybodol”
Festri Capel Bethania, Aberteifi, 7.30yh