Archifau Dyddiol: 24/01/2015

Craig Rhos-y-felin, ger Pont Saeson, Brynberian, Sir Benfro - gan Lyn Dafis

Ardal Brynberian

Taith Gerdded Cymdeithas Edward Llwyd
Arweinwyr: Dyfed a Siân Elis-Gruffydd 01239 682287
10.30 Cwrdd wrth Hen ysgol/canolfan cymunedol Llwynihirion. Troi oddi ar y B4329 (Eglwyswrw/Hwlffordd) a dilyn yr arwyddion i Frynberian/Siambr Gladdu Pentre Ifan am ¾ milltir. SN101360
 
Dim cŵn 
Dewch â phecyn bwyd i’ch cinio

Cylchdaith 5 ½ milltir. Creigiau, carneddau, Gwarchodfa Natur Genedlaethol Tŷ Canol a golygfeydd godidog o’r Preselau. Dilyn lonydd gwledig a llwybrau a fydd yn fwdlyd mewn mannau. Ambell lwybr serth a charegog.

Mae Cymdeithas Edward Llwyd yn trefnu teithiau cerdded Cymraeg ym mhob rhan o Gymru ac yn rhoi croeso cynnes i bawb. Mae’r teithiau yn hirach na theithiau Cerddwyr Cylch Teifi, felly mae angen mynd â’ch bwyd gyda chi, a does dim caniatâd i gŵn.

 

A walk with Cymdeithas Edward Llwyd which organizes walks in all areas of Wales and gives a warm welcome to all, but as Welsh is the only language of the walk this is more suitable for more experienced learners.