Côr y Dysgwyr

unnamed

Os rydych chi’n hoffi canu a ddysgu Cymraeg, beth am ymuno â Côr?

Bydd Côr y Dysgwyr Ceredigion yn dechrau ymarferion ar Nos Fercher 21ain Ionawr, 7yh yn festri Capel Llwyncelyn.

Byddan nhw yn cystadlu yn Eisteddfod y Dysgwyr ym Machynlleth ar 27ain Chwefror.

Am fwy o fanylion, cysylltu gyda elin.mair@ceredigion.gov.uk

If you like singing and learning Welsh, why not join a choir?

Côr y Dysgwyr Ceredigion will be beginning rehearsals on Wednesday 21st January, 7pm at the vestry of Llwyncelyn Chapel.
They will compete in the Eisteddfod y Dysgwyr in Machynlleth on the 27 February.

Contact Elin Mair for details elin.mair@ceredigion.gov.uk