Archifau Dyddiol: 14/02/2015

Cerddwyr: Coed-y-bryn

Cerddwyr Cylch Teifi 14 Chwefror

Ardal Coed-y-bryn

Arweinwyr: Carys Ann a Maldwyn Lewis

Cwrdd am 10:30 wrth Neuadd Coed-y-bryn (SN355 449) (Cod post SA44 5LQ)

Y Daith: ychydig yn llai 3 milltir, tua 2 awr, yn bennaf mewn cylch ar ffyrdd tawel, traciau fferm a llwybr cyhoeddus newydd; un esgyniad gweddol serth; dim sticlau

Pwyntiau o ddidordeb: Pentref Coed-y-bryn, y Capel, a’r Ysgol a’i chysylltiad â T. Llew Jones; olion Plas Bronwydd a hanes hir a lliwgar ei berchnogion, y Lloydiaid; Eglwys Llangynllo ar eu hen stad; hanes y llwybr newydd; hanes ffatri wlân Maesllyn; Plas y Gernos, a llawer mwy.

Wedyn: Bydd hi’n bosibl cael lluniaeth yn Nhafarn Ffostrasol (2½ millir o Goed-y-Bryn)

Croeso cynnes i bawb.

Manylion pellach: 01239 654561  philippa.gibson@gmail.com

________________________
Cerddwyr Cylch Teifi Walkers 14 February

Coed-y-bryn Area

Leaders: Carys Ann and Maldwyn Lewis

Meet at 10:30 by the Coed-y-bryn village hall (SN355 449) (postcode SA44 5LQ)

The Walk: a little less than 3 miles, about 2 hours, mainly circular on quiet roads, farm tracks and a new public footpath; one fairly steep rise but no stiles.

Points of interest: Coed-y-bryn village, the Chapel and the School and its connection with T. Llew Jones;, the remains of Bronwydd Mansion and the long and colourful story of its owners, the Lloyds; Llangynllo Church ond the old estate; the story of the new footpath; the history of the Maesllyn woolen mill; Plas y Gernos, and much more.

Afterwards: It will be possible to have refreshments at the Ffostrasol Arms, (2½ miles from Coed-y-Bryn).

There’ll be a warm welcome to all. Welsh will be the language of the walk, so if you are beginning to learn you may not be able to follow much of what is said but it is an ideal opportunity to use all the Welsh you have learned and you can ask others to give you the gist – but please try to avoid using ‘English-only’ in any conversation. Diolch.

Further details: 01239 654561   philippa.gibson@gmail.com