Archifau Dyddiol: 26/02/2015

Y daith fws hir

[Darn o waith cartre gan Celia Richardson, o’r dosbarth Canolradd yn Aberteifi. Celia sy biau’r lluniau.]

bws

Rhan 1

Celia ydw i. Ces i fy ngeni yn Reigate yn Surrey. Es i i’r ysgol yn Reigate hefyd tan ro’n ni’n 16. Symudais i i goleg Epsom achos fy mod i eisiau dysgu economeg. Ar ôl lefelau ‘A’ es i i weithio yn Croydon mewn cwmni fforiad am oel. Roedd e’n ddidorol ond roedd eisiau teithio arna i.  Ers i fi fod yn ifanc dw i wedi bod yn chwilfrydig am bobl y byd. Roedd fy nhad yn arfer dod â cylchgronau ‘National Geographic’ o’i swydd e.

Yn 1974, es i ar y bws ‘Budget Bus’ i India ond doedd y bws ddim yn cyrraedd India. Es i gyda dwy ffrind ysgol a chariad un ohonyn nhw. Roedd y bws yn torri lawr yn Afghanistan felly roedd rhaid i ni barhau mewn tacsi. Ro’n ni’n teithio trwy Bwlch Kyber, stopiodd y tacsi am betrol. Yn y pentre, roedd bob dyn yn cario reifflau Kalasnikov!

Dalon ni trwyr’r Bwlch wedyn caeth y tacsi dwll…. ein tacsi ni oedd y tacsi olaf.  Edrychon ni  ar y Bwlch a dwedodd un onhonon ni  ‘Dw i cofio’n gweld ‘Carry on Up the Kyber’. Ro’n ni’n mor diniwed….Yn sydyn, cyrhaeddodd jîp tu ôl i ni. Dwedodd y milwyr ‘Dw i wedi dod i’ch diogelu chi’. Roedd yn codi ofn arnon ni!

bwlchRhan 2

Roedd e’n dawel, ro’n ni’n gallu gweld y caerau ar hyd Bwlch Kyber. Ar ôl i’r tacsi dorri lawr do’n ni ddim yn gwybod beth i’w wneud. Dwedodd y gyrrwr ‘Bydd y bws yn dod.’ Roedd hi’n gyfnos.
Erbyn iddo fe gyrraedd, roedd hi’n dywyll. Ar ôl i ni ddweud ‘diolch’ wrth y milwyr aethon ni â bagiau allan o’r tacsi. Cyn i ni allu mynd ar y bws, roedd rhaid talu’r gyrrwr tacsi. Dwedodd pob un ar y bws ‘Rhaid i chi dalu pris llawn’. (Ro’n ni wedi teithio dim ond 10 cilometr o daith 60 cm!) Felly, talon ni bris llawn. Wedyn, dwedodd y gyrrwr bws roedd rhaid i un ohonyn ni fynd gyda bagiau ar ben y bws. Ar ôl i Ian ddringo ar ei ben, aeth y bws.

Teithion ni trwy Bwlch Kyber ac i lawr i blaen o Pakistan. Tan i ni gyrraedd Pashawer do’ ni ddim yn gwybod beth oedd yn digwydd ar ben y bws. Dringodd Ian i lawr, roedd ofn arno fe…