Archifau Dyddiol: 12/03/2015

Chwedl Afon Ganga

Tasg gwaith cartre i ddosbarth Canolradd Dwys Aberteifi oedd “Ysgrifennwch eich fersiwn chi o’ch hoff chwedl”. Dyma ymateb Cathy Green, Cilgwyn, sef stori am ddyfodiad Afon Ganga i’r Ddaear. Mae’n cynnwys ambell i air newydd i ddysgwyr ar y lefel hwn, felly symudwch eich llygoden dros y geiriau sy wedi’u tanlinellu, os cewch chi drafferth.

 

Dyma y chwedl am sut daeth Afon Ganga i fod ar y Ddaear…

Amser maith yn ôl, caeth ceffyl y Brenin Sagara ei ddwyn gan Indra. Anfonodd y Brenin ei chwe deg mil o feibion i chwilio am y ceffyl. Chwilion nhw’r holl fyd, ond ffeindion nhw mo’r ceffyl. Felly, dechreuon nhw balu i’r isfyd. O’r diwedd, ffeindion nhw’r ceffyl, gyda gŵr doeth. Cyhuddoedd y meibion y gŵr doeth, ond Vishnu oedd e, mewn perlesmair. Llosgodd Vishnu y chwedeg mil o feibion tan roedden nwh’n lludw.

Dim ond Afon Ganga yn y nefoedd oedd yn gallu golchi eneidiau y meibion. Ond, sut mae galw yr Afon lawr o’r nefoedd? Ceisiodd pedair cenhedlaeth i’w galw hi i lawr. Ar ôl llawer o anawsterau, cwympodd Afon Ganga i mewn i gudynnau Shiva ac wedyn, i’r ddaear. Roedd yr eneidiau wedi’u golchi’n lân, ac aethon nhw i’r nefoedd.

 

Diolch i Cathy am rannu’r chwedl. Beth yw’ch hoff chwedl chi? Hoffech chi sgwennu fersiwn ohono i rannu ar y blog? Cysylltwch yn yr adran sylwadau isod, neu trwy ebost.