Archifau Dyddiol: 27/03/2015

Yr Wythnos Fawr – Dyffryn Aeron


Yr Wythnos Fawr

Sul y Blodau (29 Mawrth, 2015) 2.00 o’r gloch – Neuadd Dihewyd

DILYN YR ASYN

Gwasanaeth byr yn Eglwys Ciliau dan arweiniad Ficer Eileen

Nos Lun, 30 Mawrth – 7.00 o’r gloch – Neuadd Cilcennin

NOSON JOIO ’DA JENKINS

Gemau, straeon a chaneuon i blant a’u rhieni

Gyda Dai Jenkins, Llangrannog a Delyth Jones

Nos Fawrth, 31 Mawrth – 7.30 o’r gloch – Tafarn y Vale

DWI’N CREDU MOD I’N CREDU

Karen Owens, Lyn Ebenezer a Delyth Morgan Phillips

Cadeirydd: Cen Llwyd

Nos Fercher, 1 Ebrill – 7.30 o’r gloch – Neuadd Goffa Felin-fach

CWIS Y LLYFR MAWR

Cwis ar y Beibl ar gyfer timau ar ran holl gapeli ac eglwysi Dyffryn Aeron

Cwisfeistr: GARETH IOAN

Dydd Iau Cablyd (2 Ebrill) – Eglwys Trefilan – 7.00 o’r gloch

GWASANAETH CYMUN BENDIGAID

Eglwys Trefilan – 8.00 o’r gloch

DARLITH YR ŴYL

Parchg. Aynsley Griffiths

Dydd Gwener Y Groglith – 9.30 o’r gloch – Ysgol Felin-fach

Ymdaith GORSAFOEDD Y GROES

Eglwys Llanfihangel Ystrad – 10.00 o’r gloch

GWASANAETH Y GROGLITH

dan arweiniad Ficer Matthew

Nos Sadwrn, 4 Ebrill – Capel Tyngwndwn, Felin-fach

7.00 gyda’r nos – hanner nos

GWYLNOS Y PASG

Bore dydd Sul y Pasg – 5.00 o’r gloch

Eglwys Llanfihangel Ystrad

GŴYL Y WAWR

Nos Sul Y Pasg – 7.30 o’r gloch – Capel Troedyrhiw, Cribyn

CYMANFA GANU’R PASG

Arweinydd: HELEDD WILLIAMS

BOIS Y GILFACH a RYLAND TEIFI

at ein gilydd / gyda’n gilydd

Holl eglwysi a chapeli Dyffryn Aeron yn cydweithio a chydaddoli

 

 

MANYLION PELLACH:

Y Parchedigion Eileen Davies (07814 272998), Matthew Hill (07964 631997), Cen Llwyd (07970 596887)