Dylan Rees – Taith Gerdded Noddedig

Cafodd Dylan Rees, sy’n enedigol o Landudoch, niwed difrifol ar ddiwedd gêm rygbi yn Nghaerdydd tua 2 flynedd yn ôl.  Mae’r ddamwain wedi cael effaith barhaol ar Dylan, sy’n gorfod derbyn gofal arbenigol 24 awr y dydd.  Erbyn hyn, mae wedi ei symud i Ysbyty Rookwood o Ysbyty’r Waun yng Nghaerdydd ar gyfer parhau’r gofal a’r driniaeth.
Mae Graham a Gwenllian, ei rieni, wrth ei ymyl yn ddyddiol, ac mae’n derbyn cefnogaeth gyson oddi wrth gweddill ei deulu.
Bu Dylan yn aelod o Ysgol Sul Capel Degwel, Llandudoch pan yn fachgen ifanc, ac mae aleodau’r capel hwnnw yn dymuno dangos cefnogaeth i Dylan a’i deulu wrth iddyt wynebu heriau anodd nawr, ac i’r dyfodol.
Rydym felly wedi trefnu taith gerdded noddedig i godi arian i’w gyfrannu at ei gynnal a’i driniaeth – mae’r manylion llawn isod.
Os teimlwch y gallwch ymuno gyda ni ar y daith, cysylltwch gyda fi am ffurflen noddi.  Neu os teimlwch yr hoffech roi cyfraniad, buasai’r aelodau’r capel yn gwerthfawrogi hynny hefyd.
Diolch ymlaen llaw am bob cefnogaeth.

dylan

Capel Degwel Llandudoch – Taith Gerdded Noddedig

i gefnogi Dylan Rees a’i deulu

Sponsored Walk

to support Dylan Rees and his family.

Bydd y daith yn dechrau yng Nglanteifon, Llandudoch ac yn mynd lawr i Poppit (tua 1.5 milltir).  Bydd y rhai sy’n barod i fynd ym mhellach yn cerdded rhan o Ben Cemaes a’i olygfeydd godidog (tua 5 milltir).

—————————-

The walk will start at Glanteifon, St Dogmaels and go to Poppit (1.5 miles).  Those who are willing, will walk a further 5 miles on part of Pen Cemaes and its stunning scenery.

Dydd Sul, Ebrill 19eg – dechrau am 10.30 a.m.

Sunday, April 19th – start at 10.30 a.m.

 

Cysylltwch â Terwyn Tomos am ffurflenni noddi neu mwy o wybodaeth.

Contact Terwyn Tomos for a sponsor form or more information.

terwynamarged@btinternet.com     01239 612928     07972 033183